Att kalla Hans Alfredson och Tage Danielsson giganter i svensk kulturhistoria känns egentligen otillräckligt. De var tillsammans så mycket mer än bara komik och var för sig fick de oss i sina senare filmer att också både rysa och gråta. Hasse & Tage, två vitt skilda karaktärer som redan i mitten av sextiotalet blev ett begrepp med hela svenska folket.
För mer information klicka på hasseotagemuseet